מדריכים

“לא על הלחם לבדו” ספירת פחמימות מתקדמת, תוך התייחסות לחלבון ושומן בסוכרתיים המטופלים במשאבות אינסולין