שנייה לפני שנרשמים.. חברותך לא בתוקף

הנך רשום כחבר אגודה, אך תוקף החברות שלך פג. 

חברות באגודה כרוכה בעלות שנתית של 150 ₪. 

חידוש החברות יאפשר לך ליהנות מעלויות מסובסדות של מחנה הקיץ!

עלות המחנה לחברי אגודה: 1150 ש"ח + 150 ש"ח חידוש דמי חבר שנתיים, סה"כ תשלום: 1300 ש"ח

(עלות מחנה למי שאינם חברים: 3000 ש"ח)

להמשך הליך הרישום, אנא עדכן את הנתונים שלך במערכת: