חבר אגודה – חברות אינה בתוקף

תוקף החברות שלף פג

הנך רשום כחבר אגודה, אך תוקף החברות שלך פג. חברות באגודה כרוכה בעלות שנתית של 150 ₪. לחידוש החברות ולתשלום אנא ודא כי פרטייך מעודכנים ולחץ להמשך.