חדשות

שירות לאומי-אזרחי במשרד החוץ – מידע למתנדבים/ות