ביטוח

רק לחברי האגודה: פוליסת ביטוח קולקטיבית לכיסוי מקרים רפואיים הנובעים מהקורונה