סיפורים אישיים

אנשים צוללים

מתן סנפליסקי, בן 14.5