זכויות בוגרים

ועדת הסל החליטה: הסנסורים נכנסו לסל התרופות