כללי

שלושה גברים יהודים עם כובע בעיר מודרנית, עם מכוניות ותנועה על הרקע

הכנס השנתי למגזר החרדי