חדשות

האגודה לסוכרת נעורים עתרה לבג״צ בנושא מימון סייעות לילדים המאובחנים עם סוכרת נעורים במסגרת הצהרונים המצויים בפיקוח