זכויות

חייל עם נשקו עליו

עד לאישור ההתנדבות לצה”ל